مازندران - آمل - میدان قائم - مجتمع آنا - طبقه چهارم

Pricing & Compare Tables

 • BASIC PACKAGE yearly plan
 • $19
 • [tooltip text="Tooltip Text"]Description With Tooltip[/tooltip]
 • 10 MB Max File Size
 • 1 GHZ CPU
 • 256 MB Memory
 • [button button_link="#" button_text="BUY NOW" button_size="medium" button_rounded="true" button_style="black"]

 • PRO PACKAGE yearly plan
 • $49
 • [tooltip text="Tooltip Text"]Description With Tooltip[/tooltip]
 • 20 MB Max File Size
 • 2 GHZ CPU
 • 512 MB Memory
 • [button button_link="#" button_text="BUY NOW" button_size="medium" button_rounded="true" button_style="style-1"]

 • DEVELOPER PACKAGE monthly plan
 • $109
 • [tooltip text="Tooltip Text"]Description With Tooltip[/tooltip]
 • 200 MB Max File Size
 • 3 GHZ CPU
 • 1000 MB Memory
 • [button button_link="#" button_text="BUY NOW" button_size="medium" button_rounded="true" button_style="black"]

 • Use Tooltips
 • Use Icons
 • CPU
 • Memory

 • BASIC PACKAGE yearly plan
 • $19
 • [tooltip text="Tooltip Text"][rt_icon icon_name="icon-info-circled"][/tooltip]
 • [rt_icon icon_name="icon-cancel"]
 • [rt_icon icon_name="icon-cancel"]
 • 256 MB Memory
 • [button button_link="#" button_text="BUY NOW" button_size="medium" button_rounded="true" button_style="black"]

 • START PACKAGE yearly plan
 • $49
 • [tooltip text="Tooltip Text"][rt_icon icon_name="icon-info-circled"][/tooltip]
 • [rt_icon icon_name="icon-ok"]
 • [rt_icon icon_name="icon-ok"]
 • 512 MB Memory
 • [button button_link="#" button_text="BUY NOW" button_size="medium" button_rounded="true" button_style="style-1"]

 • PRO PACKAGE monthly plan
 • $109
 • [tooltip text="Tooltip Text"][rt_icon icon_name="icon-info-circled"][/tooltip]
 • [rt_icon icon_name="icon-ok"]
 • [rt_icon icon_name="icon-ok"]
 • 1000 MB Memory
 • [button button_link="#" button_text="BUY NOW" button_size="medium" button_rounded="true" button_style="black"]

  گروه طراحان شبکه باسابقه درخشان در ارائه خدمات انفورماتيک به سازمانهای دولتی وغیر دولتی ، دانشگاهها و تمامي نهادهاي مملکتي که هريک به نوعي از سرويسهاي فوق بهره مي‌گيرند ، فعاليت مينمايد . دراين راستا، سرويس‌دهي سريع ، مطمئن همراه با پشتيباني و خدمات فني از اهداف اين گروه مي‌باشد. درنهايت اهداف اين مجموعه ، تهيه راه حل جامع (Total Solution) بر اساس نياز مصرف کننده مي‌باشد،

  اين گروه در حال حاضر دارای دفترمرکزي ، دفتر فني و خدمات پس از فروش ، واحد تحويل كالا و نمايندگان فروش در سطح شهرستانها و دفاتر نمايندگي بوده است.

  تلفن:

  44152501-5 011

  آدرس:

  مازندران – آمل – میدان قائم – مجتمع آنا – طبقه 4